logo UE

 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku ogłasza rekrutację uzupełniającą dla uczniów
ze szkoły podstawowej do udziału w zajęciach realizowanych
w ramach projektu
„Przyszłość należy do nas – rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół nr 2
w Pułtusku” w roku szkolnym 2019/2020

Termin rekrutacji: 02.09.2019r.-13.09.2019r.

Rodzaj zajęć
Matematyka zajęcia wyrównawcze
Język angielski – zajęcia rozwijające
Informatyka – rozwój kompetencji cyfrowych
Blok matematyczno-przyrodniczy –zajęcia wyrównawcze
Zajęcia rewalidacyjne

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zs2pultusk.pl w zakładce Projekty UE.

Zgłoszenia do projektu można składać w sekretariacie lub przesłać na adres e-mail szkoły do dnia 13.09.2019r.