logo UE

 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że 9 września 2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka” na rok 2019/2020.

Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie pod adresem https:// https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ w terminie od 9 do 16 września 2019 r.
(wniosek składają rodzice ucznia).

Stypendia przyznawane będą uczniom klas VII i VIII szkól podstawowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.