logo UE

 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

„Wychowywać to kochać i wymagać”

 

Pedagog p. Anna Truszkowska poprowadzi cykl spotkań „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Jest to forma wsparcia wychowawczego rodzin, uczy umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie, jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Musimy pamiętać, że rodzice są modelami ważnych ról życiowych swoich dzieci, a wartość rodziny jest bardzo ważna w życiu osobistym każdego człowieka.

Tematyka spotkań:

● Poznajmy się - typy rodziców. Określ samego siebie.

● Dostarczaj wiedzy o niebezpieczeństwie płynącym z uzależnień.

● Zachęcaj dziecko do współpracy, motywuj do współdziałania.

● Rozpoznawaj wyrażanie i akceptowanie uczuć.

● Wspieraj proces usamodzielniania się dziecka – zachęcaj do samodzielności.

● Kształtuj realne poczucie własnej wartości dziecka.

● Modyfikuj niepożądane lub nieodpowiednie zachowania.

● Uwalniaj dziecko od grania narzuconych ról w domu i w szkole.