logo UE

 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

31 X 2019 (czwartek)

2 I 2020 (czwartek)

3 I 2020 (piątek)

21 IV 2020 (wtorek) - egzamin ósmoklasisty - język polski

22 IV 2020 (środa) - egzamin ósmoklasisty - matematyka

23 IV 2020 (czwartek) - egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny

30 IV 2020 (czwartek)

12 VI 2020 (piątek)

 

W wymienionych dniach będą się odbywały zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

O możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych poinformują rodziców wychowawcy klas i wychowawca świetlicy szkolnej.