logo UE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Anastazja Gemza - przewodnicząca

Wiktor Zglejszewski - z-ca przewodniczącej

Wojciech Religa - skarbnik

 

Opiekunowie SU:

P. Iwona Madeja

P. Dorota Witkowska 

 

GIMNAZJUM

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Weronika Barbarska - przewodnicząca

Olga Grzywacz - z-ca przewodniczącej

Zuzanna Roguska - skarbnik

Karolina Zaręba - sekretarz 

Opiekunowie SU:

P. Michał Lechmański

P. Beata Zglejszewska