logo UE

 03.06.2019r., godz. 17.00 - dzień otwarty; spotkanie na hali sportowej dla rodziców klas VII dotyczące realizacji programu "Archipelag Skarbów" 

Opłata za obiady w styczniu wynosi

18x2,50zł=45zł

Termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca

Przyjmowanie opłat w godzinach 7.30-14.30

Prosimy o terminowe wpłaty. Dziękujemy.